Mengenal Ismael, Bapa Nebayot dan Kedar new

Tak kenal maka tak sayang, begitulah pepatah kuno mengatakan. Jadi, jika kita ingin mengasihi jiwa-jiwa termasuk kaum Nebayot dan Kedar, anak-anak Ismael, kita perlu mengenal latar belakang Ismael.

Nama lengkap: Ismael
Nama Ayah: Abram, ketika Ismael lahir Abram berumur 86 tahun (Kej 16:16)
Nama Ibu: Hagar (Budak dari Mesir, bukan istri yang sah dari Abram)

Dihadapan Allah: Bukan keturunan yang di inginkan Tuhan, “Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di hadapan-Mu!” (Kej 17:18)

Orang yang tertolak: Luka, kepahitan, penderitaan, dan rasa tertolak dialami oleh Hagar dan Ismael. Saat Hagar mengandung Ismael, ia ditindas oleh Sarai (Kej 16:6) karena Hagar merendahkan Sarai.

Selanjutnya Hagar melarikan diri di padang gurun. Atas perintah Tuhan, ia kembali tinggal bersama Sarai. Saat Ismael agak besar, Hagar dan Ismael diusir Abram atas inisiatif Sarai (Kej 21:14).

Ismael pernah dibuang di semak-semak oleh ibunya, meski pada akhirnya diambil kembali. Peristiwa ini tentu sangat menyakitkan bagi Ismael. Selanjutnya Hagar dan Ismael tinggal di padang gurun.

Lingkungan yang keras dan panas ini juga mempengaruhi Ismael untuk menjadi orang yang berkarakter keras. Ia hidup sebagai pemanah (pemburu). Ismael menikah dengan orang Mesir (lambang penyembahan berhala). Perkawinan ini melahirkan; Nebayot, Kedar, … (Kej 25:12-13)

Janji Tuhan bagi Hagar dan Ismael:

Menjadi sangat banyak: “Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.” (Kejadian 16:10)

Lakunya seperti keledai liar: “Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya.” (Kejadian 16:12)

Mendapat berkat Tuhan: “Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati,… (Kejadian 17:20)

Cara menghadapi Ismael:

Mengasihi dengan tulus dan pahami karakternya. Doa dan ulurkan tangan untuk menyembuhkan luka-lukanya.

Refrp-wjgkkd/210107-p03

Foto: st-takla.org

Mari saling berbagi berkat :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •